Brides List

Sr. No. Name of Bride
1 Adap Shraddha A.
2 Kongari Madhavi Venkat
3 Chilukuri Rajni Dhananjay
4 Pulpet Pratima
5 Dunuka Sandhya Satyanarayana
6 Domal Mallesh Sonali
7 Erva Swapna Rajmouli
8 Ankat Latika Vivek
9 Yapuram Sandhya Hari
10 Bhandari Aakanksha Sunil
11 Kopshetty Nisha Dhanraj
12 Tannir Archana Dasharath
13 Madur Jyoti Laxminarayan
14 Annam Anitha Sainath
15 Pamul Shilpa B.
16 Putta Vijalaxmi Ishwariya
17 Simarla Pooja Badrayya
18 Dudugu Sarita Ravindra
19 Gujjeti Shruthi
20 Aayal Akshaya S.
This page will update with more names shortly...