Grooms List

Sr. No. Name of Groom
1 Jorigal Bhaskar Balshetty
2 Chilvery Sainath Narendra
3 Pottabatini Ganesh Vardayya
4 Sangishetti Ravi
5 Karnati Harinand Jaishankar
6 Jakkan Vinayak Arun
7 Meka Siddharth Kishan
8 Ettem Bhaskar Vajreshwar
9 Kairamkonda Ganesh
10 Dantal Vishal
11 Ganji Kiran Bikshapati
12 Kedari Anand
13 Chiluka Dineshkumar
14 Maneti Nilesh Babu
15 Jella Prasad Bhaskar
16 Channa Vinayak Dharma
17 Anabatulla Anil Krishnamurthy
18 Nagula Bhaskar Sidhram
19 Gudla Mahesh Rajaram
20 Vasala Mahesh
This page will update with more names shortly...